Katodik Koruma Sistemi Ölçümü ve Raporlanması

Katodik koruma, metal yapıları, bulundukları ortam içinde elektrokimyasal yollarla korozyondan koruma işlemidir. Bu yöntem uygulanırken, korozyonu kontrol altına almak için elektrik akımına ihtiyaç duyulmaktadır. Elektrik akımı kesildiği anda metal yapı korozyona uğramaya devam edecektir. Bu sebeple, katodik koruma sistemlerinin belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve olası arıza durumlarına derhal müdahale edilmesi gerekmektedir.

Katodik koruma muayene ve ölçüm alanlarımız;

  • Boru hatları
  • Deniz araçları
  • Tanklar
  • Su sistemleri