Ölçüm ve Raporlama

• PAT Testinin (Portable Applience Test)  CE Standartlarında Yapılması
 
• AG Tesisat denetimi / İç Tesisat Muayene ve Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi
 
• Toprak Özgül Direnci – Topraklama Ölçümü ve Raporlanması
 
• Trafo Bakım, Kontrol, Test Ölçüm ve Raporlanması
 
• Enerji Analizi (Harmonik) Ölçümleri ve Değerlendirilmesi
 
• Katodik Koruma Sistemi Ölçümü ve Raporlanması
 
• Aydınlatma Şiddeti Ölçümü ve Raporlanması
 
• Yıldırımdan Korunma Tesisatı Kontrolü ve Raporlandırılması
 
• Termal Kamera Ölçümü ve Raporlandırılması
 
• Enerji Verimliliği Açısından İnceleme ve Raporlandırma